18 | 06 | 2019

Менеджмент як внутрішній потенціал розширеного відтворення в аграрному підприємстві

Рейтинг:   / 1

Коваль П. В. Менеджмент як внутрішній потенціал розширеного відтворення в аграрному підприємстві. / П. В. Коваль, В. Г. Андрійчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених / 22-25 вересня 2010 р., Хмельницький національний університет ІЕУ, м. Хмельницький – 2010. – Том 1. – С. 137 – 140.

Подробнее...

Планування відтворювальних процесів на аграрному підприємстві в умовах невизначеності

Рейтинг:   / 0

Коваль П. В. Планування відтворювальних процесів на аграрному підприємстві в умовах невизначеності // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: Зб. Наук. праць Міжнародної наук. – практ. конф., Київ, 19 – 20 травня 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004. – с. 165-168

Подробнее...

Застосування економіко-математичних методів у практиці проведення міжпредметних комплексних тренінгів

Рейтинг:   / 0

Коваль П. В. Застосування економіко-математичних методів у практиці проведення міжпредметних комплексних тренінгів//Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр: зб. матеріалів наук.-метод. конф. – 3-4 лютого 2009 р. у 2 т. – Т. 1.  - с. 109 – 113

Подробнее...

Інноваційні підходи до управління відтворенням в аграрних підприємствах

Рейтинг:   / 1

Коваль Павло. Інноваційні підходи до управління відтворенням в аграрних підприємствах. / Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 15-16 вересня 2010 р. – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 274 – 276

Подробнее...

Інноваційні системи менеджменту як внутрішній відтворювальний потенціал агропромислових формувань

Рейтинг:   / 0

Коваль Павло. Інноваційні системи менеджменту як внутрішній відтворювальний потенціал агропромислових формувань. // Формування конкурентоспроможного середовища для досягнення світових параметрів факторіальних і результативних показників виробництва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 24-25 червня 2010 р. – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 120 – 124.

Подробнее...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn